ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"

Първо българско народно читалище - град Свищов

Първо българско народно читалище "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856" е основано на 30 януари 1856 година от Димитър Начович, Христаки Филчов, Емануил Васкидович и Георги Владикин. Кирил Д. Аврамов дарява 200 хиляди златни лева на 22 март 1904 година, за да се построи сграда за театър и читалище. С основаването на читалището учителят Емануил Васкидович дарява 800 тома книги на различни езици, с които се поставя началото на Читалищната библиотека. Надареният музикант и общественик Янко Мустаков през 1868 година основава Първия хор за многогласно хармонично пеене в Бъгария, който днес носи неговото име като израз на почит и уважение към личността и делото на своя основател. Драматичният театър при читалището е основан на 1 февруари 1870 г. Той е една от популярните и общодостъпни форми за проява на събуденото обществено съзнание. И досега продължава да радва своите зрители с чудесни постановки.

През октомври 1954 година към Читалището се открива Детска музикална школа.

Днес в Школата по изкуствата се обучават деца в класовете по пиано, акордеон, китара, електронни инструменти и балет - класически и модерен, и мажоретки.

В края на 60-те години се създава танцов състав, който през 1984 г. прераства в Детско - юношески танцов ансамбъл "Дунавска младост". В своя репертоар той включва танци от всички етнографски области на България.