ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов

Библиотека

Библиотеката към Първо българско народно читалище е водещ културен институт в града, областта и в национален мащаб. Тя работи за утвърждаване и развитие на гражданското и информационното общество. Предлага и осигурява високо културно и професионално равнище на библиотечно-информационно обслужване и поддържа широк спектър от краеведска информация с богатия архив на местния печат.