ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов

Екип

Геновева Христова Танчовска - Читалищен секретар

Камелия Тодорова Серафимова - Счетоводител

Веселина Великова Спасова - Библиотекар

Маргарита Недялкова Колева - Библиотекар

Елизабет Людмилова Василева - Диригент

Олимпия Атанасова Ангелова - Диригент

Георги Йорданов Герчев - Корепетитор

Корнелия Иванова Чекелева - Корепетитор

Бисера Андреева Друмева - Преподавател, музика в занимания по интереси

Боряна Лазарова Петкова - Преподавател, музика в занимания по интереси

Таня Георгиева Асенова - Преподавател, музика в занимания по интереси

Ангел Николов Колев - Преподавател, музика в занимания по интереси

Габриела Роденова Добрева - Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси

Петя Петрова Петрова - Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси

Анна Спасова - Преподавател, изобразително и приложно изкуство в занимания по интереси

Дария Пенева Първанова - Организатор

Лидия Бориславова Йошева - Организатор

Цветан Александров Григоров - Технически сътрудник

Мирослав Георгиев Кожухаров - Технически сътрудник

Галя Кирова Илиева - Хигиенист