ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов

Екип

ЩАТЕН ПЕРСОНАЛ:

Геновева Танчовска - Читалищен секретар

Камелия Серафимова - Счетоводител

Веселина Спасова - Библиотекар

Маргарита Колева - Библиотекар

Олимпия Ангелова - Диригент

Георги Герчев - Корепетитор

Корнелия Чекелева - Корепетитор

Елизабет Василева - Вокален педагог

Бисера Друмева - Преподавател, музика в занимания по интереси

Боряна Петкова - Преподавател, музика в занимания по интереси

Таня Асенова - Преподавател, музика в занимания по интереси

Ангел Колев - Преподавател, музика в занимания по интереси

Габриела Добрева - Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси

Петя Петрова - Преподавател, танцово изкуство в занимания по интереси

Анна Спасова - Преподавател, изобразително и приложно изкуство в занимания по интереси

Лидия Йошева - Организатор

Цветан Григоров - Технически сътрудник

Мирослав Кожухаров - Технически сътрудник

Галя Илиева - Хигиенист

 

НЕЩАТЕН ПЕРСОНАЛ:

Веселина Митева - Диригент

Митко Рупов - Режисьор

Елена Колева - Пианист

Атанас Кънчев - Оркестрант

Деян Йорданов - Оркестрант

Евгения Христова - Оркестрант

Христо Стаевски - Оркестрант

Пламен Манев - Оркестрант