ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов

Първи български хор "Янко Мустаков"

Веселина Митева - Диригент

Елена Колева - Пианист

Корнелия Чекелева - Корепетитор

 
   

Янко Мустаков - първопроходникът
Началото на многогласното пеене в България е поставено от Янко Мустаков, оставил името си в историята като именит певец, композитор, педагог и хоров диригент. Роден в Трявна през 1842 г., Мустаков се установява в Свищов през 1862 г., едва двайсетгодишен. Започва работа като учител и псалт в най-старата градска черква “Св. Димитър“. През 1864 г. Янко Мустаков се записва да следва музика в Букурещката консерватория. Четири години по-късно, вече дипломиран и изпълнен с идеи и енергия се завръща в Свищов и продължава дейността си, но вече в централната за града черква “Свето Преображение“. Започва да обучава учениците на нотно писмо, а по-даровитите и на цигулка. През 1865 г. организира Кръжок за нотно ограмотяване. След постигане на известни успехи в обучението на младежите, у Мустаков назрява идеята да въведе в България многогласното църковно хорово пеене, което чува и изучава в Румъния. Между членовете на кръжока през 1868 г. подбира певци, за да сформира мъжки църковен хор. В началото пеенето е двугласно, а по-късно преминава към четиригласно. След системна подготовка за Великденските празници през 1868 г. хорът пее в църквата „Свето Преображение“.

Именно това е началото на многогласното хорово пеене. Любопитен факт е, че преди дебаркирането на р. Дунав от руската армия, почти едновременно при него пристигат два текста с молба да бъдат превърнати в песни. Това са “Царю, добре дошел" на Иван Вазов и “На Царя и на Русия“ на Петко Славейков. Хорът на Янко Мустаков започнал тайно да разучава песните, композирани от диригента ден след десанта, и когато на 16 юни 1877 г. царят Освободител минава Дунава и се черкува в Съборната черква “Св. Троица“,  пред височайшия гост хорът изпълнява двете песни. През 1878 г., по покана на княз Дондуков-Корсаков, той участва с хора си на тържествена Великденска литургия във Велико Търново. Пътуването е прието като сензационно за онова време - първото “концертно турне“ в България. На 14 ноември 1878 г. хорът изпълнява литургията в църквата “Света Троица“ под диригентството на маестрото.

През 1881 г. хорът пее пред княз Александър Батенберг, дошъл в Свищов за Великото народно събрание.

Освен диригент и изпълнител, създател на първия струнен оркестър в града, Янко Мустаков е бил и известен педагог. Издава учебник за малките деца, полага много усилия да бъде въведено нотно пеене в училищата. Умира в Свищов през 1881 г.

 

Визитка на ПБХ "Янко Мустаков"

Първият български хор е основан в град Свищов през 1868 г. от Янко Мустаков - учител, всестранно надарен музикант и общественик.

През 1934 г. хорът приема името Народен хор “Янко Мустаков", като израз на почит към личността и делото на своя основател. През годините хорът е бил ръководен от плеяда талантливи диригенти: Я. Мустаков, Я. Чакалов, Сл. Драганов, И. Лозанов, Н. Иванов, Ст. Живков, Л. Павлов, Т. Кабакчиев, Е. Людмилова. През 1980 г. проф. Васил Арнаудов, един от най-ярките представители на българската музикална култура от втората половина на XX век. става консултант на хора и до края на живота му Първи български хор “Янко Мустаков” остава творчески свързан с него. През този период свищовският хор бележи най-големите си успехи и отличия, като през 1984 г. е удостоен с най-високото признание – представителен.

От 1992-2005 г. главен художествен ръководител на хор "Янко Мустаков" е Георги Делиганев - изтъкнат български хоров специалист и дългогодишен вокален педагог на хора.

От 1982 г. хорът е домакин на Хорови празници, носещи името на Янко Мустаков, като с тяхното 16-то издание през 2018 г. Първият български хор отбелязва своя 150-годишен юбилей, 17-то издание през 2023 г. – честването на 155-годишнината на хора.

Репертоарът на хора включва голям брой акапелни песни от всички стилове и епохи, както и произведения от кантатно-ораториалния жанр. Централно място винаги са заемали творбите от български автори.

Хор “Янко Мустаков" е удостоен с най-високото българско отличие в областта на културата - орден “Кирил и Методий“ I степен. Осъществил е радио- и телевизионни продукции с БНР и БНТ. Хорът е участвал в редица български и международни хорови фестивали и конкурси. Носител е на две първи и три втори награди от конкурси в Полхайм, Германия (1988 г.) и Кантонигрос – Испания (1990 г.); Специалната награда на Събора на крайдунавските градове в Силистра (1992 г.).

Изнасял е концерти в Унгария, Гърция, Украйна, Италия, Турция, Франция.

Участвал е в престижни хорови фестивали в Гърция, Сърбия, Черна гора, Полша, Албания, Турция, България.

 

Веселина Митева, диригент на ПБХ „Янко Мустаков“ - визитка

Възпитаник на хор Дружна песен - Сливен, завършва НУМСИ - Бургас със специалност пиано и ДМА - София със специалност хорово дирижиране. По време на следването си започва практика като хорист, а по-късно и помощник-диригент в хора към църквата "Св.Седмочисленици" - София. От 1995 до 1998 е диригент на Първи български хор "Янко Мустаков" - Свищов. Автор на първата събрана и обобщена "История на Първия български хор". В периода 2008-2020 г. живее и работи в Обединените арабски емирства като преподавател по пиано и теория на музиката, организатор в различни сфери на изкуството. Един от основателите и преподавател в българското неделно училище в Абу Даби. След завръщането си и понастоящем работи като асистент-режисьор в Държавна опера - Русе. Отново поема диригентския пост в Първи български хор "Янко Мустаков" през 2023 година.

 

Диригенти:

Янко Мустаков 1868-1881
Григор Тончев 1882-1886
Янко Чакалов 1887-1894
Слави Драганов 1894-1898
Д-р Лило Яковов 1899-1902
Иван Лозанов 1902-1903
Маестро Кубичек 1904-1906
Иван Лозанов 1906-1908
Тодор Иванов 1909-1912
Иван Лозанов 1913-1936
Иван Кроснаков 1937-1939
Васил Ананиевски 1945-1946
Христо Кунчев 1946-...
Марко Цанов ..-1947
Павел Николов 1947-1948
Никола Иванов 1948-1954
Никола Братанов 1954-1961
Стефан Живков 1961-1970
Любомир Павлов 1970-1974
Стефан Живков 1974 - 1976
Николай Михайлов 1976-1977
Тодор Кабакчиев 1977-1993
Елизабет Людмилова 1993-1995
Веселина Атанасова 1995-1998
Елизабет Людмилова 1998-2023

 
Conductors:
Yanko Moustakov 1868-1881
Grigor Tonchev 1882-1886
Yanko Chakalov 1887-1894
Slavi Draganov 1894-1898
D-r Lilo Yakovov 1899-1902
Ivan Lozanov 1902-1903
Maestro Kubicek 1904-1906
Ivan Lozanov  1906-1908
Todor Ivanov 1909-1912
Ivan Lozanov  1913-1936
Ivan Krosnakov 1937-1939
Vasil Ananievski 1945-1946
Hristo Kunchev 1946-...
Marko Tcanov ..-1947
Pavel Nikolov 1947-1948
Nikola Ivanov 1948-1954
Nikola Bratanov 1954-1961
Stefan Zhivkov 1961-1970
Lyubomir Pavlov 1970-1974
Stefan Zhivkov 1974 - 1976
Nikolay Mihaylov 1976-1977
Todor Kabakchiev 1977-1993
Elizabeth Lyudmilova 1993-1995
Veselina Atanasova 1995-1998
Elizabeth Lyudmilova 1998-2023

 

 

Прикачени документи

Веселина Митева - Диригент