ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов

XX Национален фестивал на любителските камерни и кафе - театри, Свищов

XX Национален фестивал на любителските камерни и кафе - театри, Свищов, 2022, ще се проведе на 14 и 15 октомври. Очакваме заявките за участие в срок до 30 септември 2022 година (включително).