ПБНЧ "Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856"
Първо българско народно читалище - град Свищов